APC sistematik, berpandukan SOP

Bengkel SOP Al Baghdadi Playtime Centre (APC) mendedahkan signifikasi pengaplikasian SOP di APC, di samping berkongsi pelbagai tips dan kaedah dalam pengendalian institusi pengajian khusus untuk para pentadbir APC. Hari ini, 13 Oktober 2018, beberapa pegusaha dan staf APC dari pelbagai lokasi berkumpul di HQ Al Baghdadi bagi menjayakan Bengkel SOP APC kali ini. Ustaz Azhar, selaku pengendali bengkel, memberi kupasan yang sangat menarik dan menyeluruh kepada para peserta. Semoga para peserta dapat menimba sebanyak mungkin ilmu tentang SOP dan seterusnya mempraktikan dalam rutin di APC masing-masing.

No Internet Connection