Penstrukturan Baru Kumpulan Al Baghdadi

Penyusunan baru kakitangan telah dilakukan oleh Kumpulan Al Baghdadi bermula pada awal bulan Februarti ini bagi mempertingkatkan kualiti dalam perkhidmatan pendidikan Al Quran terbesar di Malaysia pada masa ini. Penstrukturan ini melibatkan pertukaran sebahagian kakitangan dan juga nama jabatan di syarikat Kumpulan Al Baghdadi. < Klik di sini > untuk melihat carta organisasi yang baru.

No Internet Connection