Bank Muamalat Tawarkan Kelas Mengaji Al Baghdadi

Berbeza dengan Bank Simpanan Nasional yang menawarkan kemudahan pinjaman melalui skim Mikro Kredit, Bank Muamalat pula bakal menawarkan kelas mengaji menggunakan Teknik Al Baghdadi kepada lebih sejuta pelanggannya. Jalinan kerjasama ini masih diiperingkat perbincangan akhir bagi mendapatkan kelulusan pihak Bank Muamalat. Sebelum ini, Bank Muamalat telah mengadakan kerjasama dengan bebarapa pengusaha rangkaian Al Baghdadi Learning Centre di Selangor untuk memberikan Kelas Mengaji Al Quran kepada kakitangannya. Langkah ini sangat dipuji kerana dengan usaha memastikan staf dan kumpulan sokongan dapat membaca AL Quran dengan baik akan memberi kesan positif kepada sesebuah organisasi. Selain itu  keberkatan perniagaan juga insyaAllah dapat diperolehi.

No Internet Connection