Seminar Usahawan di Medan

Seminar Usahawan telah diadakan di Medan City semalam bagi memberi peluang kepada masyarakat setempat  untuk menyertai Neuro Nadi dengan membuka Pusat Pembelajaran Al Quran Teknik Neuro Nadi (Teknik Al Baghdadi di Malaysia). Pusat pembelajaran al quran yang boleh dibuka di sini ialah pusat pembelajar Al Quran dan Hafazan berbanding di Malaysia yang lebih banyak kategori pusat dan program yang ditawarkan.

No Internet Connection